L’escolarització i la formació pedagògica d’una mestra del segle XIX